دریافت پیامک
تایید کد بستن

Candlestick || کندل اسیتک

Candlestick
Candlestick

 

Candlestick | کندل استیک ،در بین انواع نمودار ها قطعا نمودار Candlestick از جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد مهترین دلیل این موضوع در ارایه تحلیل هایی میباشد که از طریق کندل استیک ها بدست می آید

به جرات میتوان ادعا نمود معامله گرانی که از کندل استیک استفاده نمی کنند بدون شک خود را از نعمت بزرگی محروم نموده اند

کندل استیک ||Candlestick

کندل استیک ها در خصوص قیمت اطلاعاتی در اختیار ما میگذارد که شامل :بیشترین قیمت ،کمترین قیمت، قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن می باشد از طرفی Candlestick ها شامل بدنه نیز می باشد که ما میتوانیم با استفاده از گزینه انتخاب رنگ کندل صعودی و کندل نزولی را به راحتی تشخیص دهیم


کندل صعودی ||
Bullish

کندل صعودی در واقع قیمت بسته شدن یا پایانی بالاتر از قیمت باز شدن می باشد

کندل صعودی || Bullish
کندل صعودی || Bullish

 

کندل نزولی || Bearish

کندل نزولی در واقع قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن می باشد

کندل نزولی || Bearish
کندل نزولی || Bearish

 

کندل || Doji

کندل || Doji
کندل || Doji

 

چنانچه قیمت باز شدن با قیمت بسته شدن یکی شود یا نزدیک بهم باشند به آن کندل دوجی میگویند
لطفا در نظر داشته باشید شکل دوجی بصورت یک علامت مثبت می باشد اینکه علامت مثبت به شکلی باشد تفاسیر مختلفی ارایه میشود و بطور کلی نشان از تعادل به بین قدرت خریداران و فروشندگان میباشد که از آن بعنوان بلاتکلیفی یاد میشود!

ولی حالتی از دوجی وجود دارد که از آن بعنوان پین بار نامگذاری میکنند که بسیار شبیه به الگوهای بازگشتی می باشد که توضیح داده خواهد شد

سایه || Shadow

Shadow
Shadow

 

به خط ایجاد شده در ساختار Candlestick سایه  یا shadow گفته میشود

تا اینجای کار با قسمت های مختلف یک کندل استیک آشنا شدیم ولی از این مرحله به بعد ما رفتار قیمت را براساس کندل استیک بررسی می نمایم
با برسی  متوجه خواهیم شد الگوهایی در قیمت مرتبا تکرار میشود که میتوان از دید Candlestick آنها را به دو دسته مهم تقسیم نمود:
***الگوهای Candlestick بسیار زیاد می باشد و اگر قرار باشد همه آنها را یاد بگیرید کار با کندل استیک ها بسیار دشوار میشود ولی جای نگرانی نیست ! چون ما چند روش بسیار ساده و کاربردی به شما توضیح میدهیم که به راحتی میتوانید با استفاده از آنها میتوانید نمودار را تحلیل کنید

1-کندل استیک بازگشتی

وقتی این الگوهای Candlestick شکل گرفت ما انتظار بازگشت قیمت را خواهیم داشت جهت شناسایی الگوهای بازگشتی شما اگر چهار روش ارایه شده در زیر را یاد بگیرید نیازی به بقیه روش کندل استیکی نیاز ندارید!

1-1 الگوی همر || Hammer

hammer
hammer

 

الگوی همر نشان دهنده تغییر جهت بازار از نزولی به صعودی می باشد،در گام اول به شکا ظاهری کندل همر توجه شود

مواردی که باید مدنظر قرار بگیرد:

-در این حالت ما با کندلی مواجه میشویم که بدنه کوچک، سایه بالایی کوچک، سایه پایینی بلند می باشد
-نکته ای که برای این الگو بایددر نظر بگیرید اینست که زمانی باید به آن توجه کنید که در انتهای یک روند نزولی شکل گرفته باشد تنها در این حالت است که ما آنرا بعنوان الگوی همر در نظر میگیریم و چنانچه در انتهای روند نزولی نباشد نمیتوان به آن الگوی بازگشتی همر گفت

-مورد بعدی که باید به آن توجه نمود رنگ بدنه الگوی همرمی باشد که توصیه میشود رنگ بدنه آن صعودی باشد
-بدنه الگوی همر نمی تواند بزرگ باشد
-سایه پایینی هر چه بیشتر باشد بر اعتبار این الگو می افزاید

2-1 الگوی دره || Valley

Valley
Valley

 

الگوی دره  نشان دهنده تغییر جهت بازار از نزولی به صعودی می باشد،در گام اول به شکل ظاهری Candlestick دره توجه شود در این حالت کندل دره دارای بدنه صعودی قدرتمند و سایه بالا و پایین ضعیف می باشد

مواردی که باید مدنظر قرار بگیرد:

-کندل دره باید در انتهای روند نزولی باشد

– بدنه Candlestick دره  نسبت به سایه بالا و پایین بایستی بسیار قدرتمندتر باشد

-کندل صعودی دره باید قیمت بسته شدن آن بالاتر از high کندل نزولی باشد

3-1 کندل شوتینگ ||ستاره دنباله دار || Shooting star

shooting
shooting

 

این نوع Candlestick برگشتی دقیقا عکس حالت Hammer می باشد درنتیجه با مشاهده این الگو ما انتظار داریم قیمت از حالت صعودی به نزولی تغییر جهت دهد

مواردی که باید مدنظر قرار بگیرد:

-در این حالت ما با کندلی مواجه میشویم که بدنه کوچک، سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوچک می باشد
-نکته ای که برای این الگو بایددر نظر بگیرید اینست که زمانی باید به آن توجه کنید که در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته باشد تنها در این حالت است که ما آنرا بعنوان الگوی شوتینگ در نظر میگیریم و چنانچه در انتهای روند صعودی نباشد نمیتوان به آن الگوی بازگشتی شوتیگ گفت

-مورد بعدی که باید به آن توجه نمود رنگ بدنه الگوی شوتینگ میباشد که توصیه میشود رنگ بدنه آن نزولی باشد
-بدنه الگوی شوتینگ نمی تواند بزرگ باشد
-سایه بالایی هر چه بیشتر باشد بر اعتبار این الگو می افزاید

4-1 1 الگوی قله || peak

Peak
Peak

 

الگوی قله  نشان دهنده تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی می باشد،در گام اول به شکل ظاهری کندل قله توجه شود در این حالت کندل قله دارای بدنه نزولی قدرتمند و سایه بالا و پایین ضعیف می باشد

مواردی که باید مدنظر قرار بگیرد:

-کندل قله باید در انتهای روند صعودی باشد

– بدنه Candlestick قله نسبت به سایه بالا و پایین بایستی بسیار قدرتمندتر باشد

-کندل نزولی قله باید قیمت بسته شدن آن پایینتر از Low کندل نزولی باشد

*تا اینجای کار ما یاد گرفتیم برای تغییر جهت بازار فقط به چهار الگو بازگشتی نیاز داریم و با بقیه مواردCandlestickکاری نداریم
*الگوهای بازگشتی عنوان شده طوری طراحی شده اند که بسیار از الگوهای دیگر را پوشش میدهد و بخاطر همین موضوع ما سراغ روش دیگر Candlestick بازگشتی نمی رویم
*حالت الگوی بازگشتی قله و دره نسبت به همر و شوتینگ از اعتبار بیشتری برخودار می باشد

*جهت تاکید دوباره الگوهای عنوان شده بایستی در انتها یک روند رخ بدهند تا معتبر شوند
* این الگوها بایستی زدر منطقه ای رُخ دهند که ما ازقبل بعنوان منطقه بازگشتی شناسایی کرده باشیم و خارج از این منطقه با این الگوها کاری نداریم!

2-کندل استیک ادامه دهنده

وقتی این الگوهای Candlestick شکل بگیرد ما انتظار ادامه جهت فعلی قیمت را داریم

بطور کلی کار با الگوهای ادامه دهنده آسانتر از الگوهای بازگشتی می باشد چون تا وقتی الگوهای بازگشتی رُخ ندهند ما انتظار داریم که قیمت تغییر جهت ندهد ولی بعضی از Candlestick ها در این حالت مشاهده شود تاکیدی بر ادامه روند فعلی می باشد که به معرفی آنها خواهیم پرداخت:

1-2 کندل Long bar

Long bar
Long bar

 

همیشه در گام اول به شکل ظاهری کندل Long Bar توجه شود چنانچه این نوع از کندل ها در چارت مشاهده نمودیم نشان دهنده ادامه دار بودن روند فعلی می باشد و اما ساختار این نوع از Candlestick ها دارای بدنه بلند و سایه های کوچک می باشد

مواردی که باید به این نوع از کندل ها توجه نمود:

-ظاهر این نوع از کندل ها بایستی کاملا مشخص باشد و جای هیچگونه بحثی نداشته باشد

-با مشاهده این نوع از Candlestick حتما از ATR استفاده شود زیرا بسیار یا ز معامله گران فکرمیکنند با شماهده این کندل قرار است بلافاصله مجدد به حرکت روندی خود ادامه دهد این درحالی می باشد که شا بایستی از ATR هر نماد مطلع باشید

-کندل Long Bar نشادن دهنده ادامه دار بودن روند فعلی می باشد لطفا مدنظر داشته باشید این به منزله تشکیل کندل با روند فعلی بصورت پشت سرهم نمی باشد

*نوعی دیگری از Candlestick وجود دارد که بسیار به long bar شباهت دارد که Harami نامگذاری میشوند در واقع این نوع از کندل بصورت غیر عادی بزرگ می باشند و به راحتی با چشم قابل تشخیص می باشد نکته ای که وجود دارد این واز Candlestick ها بعنوان کندل ادامه دهنده شناخته نمیشود و از طرفی نیز بعنوان کندل برگشتی نیز شناخته نمی شود و یک معامله گر جهت تصمیم گیری براساس کندل استیک باید صبر کند تا یک حالت کاملا واضح را مشاهده نماید

Harami
Harami

 

2-2 کندل پوششی || Engulfing

Engulfing
Engulfing

 

در اکثر منابع از کندل پوششی بعنوان کندل بازگشتی یاد میکنند ولی برای ما جهت تشخیص کندل های بازگشتی همان چهار حالت کفایت میکند و از کندل پوششی با توجه به تعریفی که از آن ارایه میکنیم جز کندل های ادامه دهنده قرار میدهیم:

اگر در چارت Candlestick هایی با رنگ متفاوت حالت روند فعلی مواجه شدیم و چنانچه هیچکدام آنها جز الگوهای بازگشتی ما قرار نگرفت باید منتظر بمانیم و چنانچه کل این کندل های با رنگ موافق روند فعلی توسط کندل قوی پوشش داده شود بعنوان الگوی ادامه دهنده در نظر میگیریم

بسیار عالی تا اینجای کار ما یاد گرفیم که چطور از کندل استیک بازگشتی و ادامه دهنده استفاده نمایم حالت های دیگری نیز وجود دارد بیشتر برای تحلیل از آنها استفاده میشودمانند دوجی که در این مورد توضیح داده شد که اگر بخواهیم چند مورد دیگر مثال بزنیم میتوان به :

Spinning

Spinning
Spinning

 

دارای بدنه کوچک و سایه کوچک می باشد ،بطور کل اندازه Candlestick کوچک می باشد

قطعا وقتی در انتهای یک روند ما کندل های کوچک مشاهده کنیم حتی اگر اسم کندلی آنرا ندانیم با مشاهده نتیجه میگیریم قدرت روند فعلی کاهش پیدا کرده است  این نتیجه ای می باشد که میتوان از spinning بدست می آید

*لطفا در نظر داشته باشید spinning بمنزله تغییر جهت نمی باشد و تا زمانیکه الگوهای بازگشتی مشاهده نشوند ما در خصوص بازگشت قیمت نمیتوانیم صحبت کنیم

High wave candle

High wave candle
High wave candle

 

این نوع از Candlestick ها دارای بدنه کوچکی می باشند ولی برخلاف spinning ها سایه ی بلندی دارند

همواره بیاد داشته باشید سایه بلند در کندل نشان از وجود هیجان می باشد که معمولا در زمان خبرهای مهم این حالت بوجود می آید

و اما در ادامه بحث کندل استیک میخواهیم در خصوص سایه صحبت کنیم که میتواند برای یک معامله بسیار جذاب باشد چون یک فرصت عالی برای معامله می باشد

Shadow || سایه

سایه بصورت ظاهری در Candlestick بصورت یک خط عمودی در پایین یا بالای کندل قابل مشاهده می باشد برای شناخت بهتر سایه میتوان اینطور عنوان کرد:

سایه معتبر  در یک کندل  زمانی تشکیل می‌شود که «معامله‌ای» خارج از محدوده  بدنه Candlestick انجام شود در نتیجه  سایه بالا کندل زمانی تشکیل میشود که در ابتدا خریدران توانسته اند آنرا بسمت بالا هدایت کنند و بعد از مدتی فروشندگان توانسته اند بر قدرت خریداران غلبه کنند و جهت حرکت قیمت را را رو به پایین کنند نتیجه این حرکت رفت و برگشت بصورت یک خط نمایش داده میشود

بطور خلاصه سایه نشان دهنده عرضه و تقاضا در یک محدوده میباشد که میتوان از آن نتیجه گرفت آن محدوده برای خریدارن و فروشندگان اهمیت دارد

کاری که معامله گر باید انجام دهد شناسایی تجمع سایه در نمودار می باشد که میتواند یک فرصت عالی برای معامله باشد ،سعی کنید روی این روش وقت و زمان سپری کنید تا به مهارت برسید و مطئن باشید جز موارد سوده می باشد

نکته مهمی که در خصوص سایه وجود دارد اینست که اگر سایه در تایم مثلا روزانه شناسایی شد حتما به تایم فریم های پایینتر را بررسی نماید و مطمئن شوید سایه در اثر عرضه وتقاضا بوجود آمده است اگر سایه صرفا در اثر یک حرکت تصادفی بوجود آمده باشد اعتباری ندارد

جمع بندی

1-کندل برگشتی شامل چهار مورد میشود! همر، دره، و حالت عکس آنها شوتیگ ، قله

2-کندل های برگشتی باید در جاهایی به آن توجه نمود که از قبل شناسایی شده باشند و خارج از محدوده مورد انتظار ما به آنها توجهی نمیکنیم

3- کندل ادامه دهنده شامل دو مورد میشود! اینگولفینگ ، لانگ بار

4-استفاده از سایه جهت معامله و همچنین نحوه شناسایی سایه معتبر فراموش نشود

3-ترکیب Candlestick با سایر روش های دیگر مثل  میانگین متحرک میتواند موثرتر باشد

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up