دریافت پیامک
تایید کد بستن

دریافت پیامک
تایید کد بستن

Classic Pattern | الگوی کلاسیک

Classic pattern
Classic pattern

 

Classic Pattern || الگوی کلاسیک، با بررسی رفتار قیمت ، معامله گران متوجه شدند که قیمت در اکثر مواقع طبق الگوهایی که دائما تکرار میشود رفتار میکند در نتیجه سعی در شناسایی الگوهای پُرتکرار برآمدند که حاصل آن معرفی الگوهای کلاسیک به معامله گران شد
الگو های کلاسیک Classic Pattern ابزاری مفید و سودمند در جهت پیش بینی اتفاقات آینده بازار می باشند که استفاده از الگوهای کلاسیک به همه معامله گران توصیه میشود

دو نکته مهم Classic Pattern

1-برای تشخیص و استفاده از Classic Pattern ، قیمت باید دارای یک حرکت مشخص(صعودی یا نزولی) قبل از تشکیل الگو باشد

2-صبر کنید تا Classic Pattern تکمیل شود با الگوی ناقص معامله نکنید

پیش داوری ممنوع!

مادامی که یک الگو کامل نشده باشد به هیچ عنوان نمی توان در مورد وقوع آن پیش داوری نمود چرا که ممکن است یک الگو تا آخرین مراحل تشکیل خود با قوانین موجود منطبق باشد ولی در مرحله پایانی از حالت استاندارد خارج گردد و شکل دیگری به خود بگیرد بنابراین باید به اندازه ای انعطاف پذیر باشید که به راحتی در نگرش خود تجدیدنظر نماید

اهمیت استفاده از Classic Pattern در تحلیل تکنیکال چیست؟

اهمیت استفاده از Classic Pattern در واقع مربوط به دو کاربرد عمده آن میشود:

1-پس از تکمیل الگو معامله گر میتواند جهت حرکت قیمت در آینده را پیش بینی کند

2-معامله گر میتواند بصورت تقریبی مقدار حرکت قیمت را تخمین بزند

معرفی مهمترین الگوهای کلاسیک || Classic Pattern

الگوی Classic Pattern بصورت کلی به دودسته مهم تقسیم میشوند:

1-الگوی بازگشتی || reversal pattern

الگوهای بازگشتی همانطور که از اسم شان مشخص می باشد با مشاهده آن انتظار داریم قیمت تغییر جهت دهد و یک حرکت جدیدی را آغاز کند و اما مهمترین الگوهای بازگشتی شامل موارد زیر میشود:

Head & shoulders

Double Top

Double bottom

Triple Top

Triple bottom

* توصیه میشود در مناطقی که امکان تغییر جهت بازار وجود دارد منتظر الگوهای بازگشتی باشید و از طرفی یک معامله گر باید توانایی تشخیص پایان و شروع یک روند را داشته باشد،استفاده کور کورانه از الگوهای کلاسیک شما را متحمل ضرر میکند

* با کمی تامل میتوان متوجه شد که حالت های Double bottom و Triple bottom عکس حالت های Double Top و Triple Top می باشد و در نظر گرفتن این موضوع میتواند یادگیری Classic Pattern را آسانتر نماید

2-الگوی ادامه دهنده || Continuation pattern

با مشاهده این دسته از الگوها ما انتظار داریم قیمت بصورت حالت اصلاحی، خلاف روند مقداری بازگشت نماید و بعد از آن ، مجدد به حرکت اصلی خود ادامه دهد،اما مهمترین الگوهای ادامه دهنده شامل موارد زیر می باشد:

Triangle

Flag

Pennant

Rectangle

*از آنجاییکه الگوهای ادامه دهنده بصورت حرکت اصلاحی می باشد شما جدا ازاینکه الگوهای کلاسیک استفاده میکنید باید توانایی لازم برای تشخیص حرکت اصلاحی را داشته باشید

 

Head & shoulders

Head & shoulders
Head & shoulders -Bearish

 

Head & shoulders-bullish
Head & shoulders-Bullish

 

نکات مهم الگوی سرو شانه

-جز الگوهای بازگشتی محسوب میشود

-در الگوی سروشانه ، معمولا ارتفاع Shoulders بایستی نزدیک بهم باشند و در این میان Head بایستی بلندترین ارتفاع را داشته باشد

-خط Neck line نقش مهمی را در الگوی سروشانه ایفا می کند،این خط در ابتدای الگو نقش یک Support قوی را برعهده دارد و پس از تکمیل الگو می تواند نقش Resistance را داشته باشد

-خط Neck line در پاره ای اوقات به شکل یک خط افقی و گاهی به شکل یک خط مورب با شیب ملایم مثبت و در مواردی بصورت یک خط مورب با شیب منفی ظاهر میشود

Head & shoulders-Neck line
Head & shoulders-Neck line


مواردیکه الگوی
Head & shoulders را فاقد اعتبار میکند

-ارتفاع Shoulders خیلی متفاوت باشند و مهمتر اینکه آنها از Head فراتر برود

-در مرحله پایانی الگو خط Neck line شکسته نشده باشد

 

Double Top

Double Top
Double Top

Double bottom
Double bottom


نکات مهم الگوی
Double Top 

-جز الگوهای بازگشتی محسوب میشود

-خط مقاومت Resistance در این الگو در پاره ای از اوقات بصورت افقی و گاهی به شکل خط مورب با سیب ملایم مشاهده می گردد

Double Top
Double Top

-لطفا دقت کنید خط حمایت support به موازات خط مقاومت Resistance رسم میگردد

-توجیه منطقی این الگو با قوانین حاکم بر خطوط روند امکانپذیر می باشد به این ترتیب که در انتهای یک روند صعودی ،در صورتیکه highهای جدید ایجاد نگردد می توان نتیجه گرفت روند صعودی دچار ضعف شده و احتمال تغییر جهت آن به روند نزولی وجود دارد

مواردیکه این الگو را فاقد اعتبار میکند

-ارتفاع قله ها از یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند

-در صورتیکه خط حمایت support در انتهای تشکیل الگو break out نگردد

Double bottom

دقیقا عکس حالت الگوی Double Top می باشد

Double bottom
Double bottom


نکات مهم الگوی
Double bottom

-جز الگوهای بازگشتی محسوب میشود

-خط حمایت support در این الگو در پاره ای از اوقات بصورت افقی و گاهی به شکل مورب با شیب ملایم مشاهده می گردد

Double bottom
Double bottom

-توجیه منطقی این الگو با قوانین حاکم بر خطوط روند امکانپذیر می باشد به این ترتیب که در انتهای یک روند نزولی down trend ،در صورتیکه Lowهای جدید ایجاد نگردد می توان نتیجه گرفت روند نزولی دچار ضعف شده و احتمال تغییر جهت آن به روند صعودی وجود دارد

مواردیکه این الگو را فاقد اعتبار میکند

-خط Neck line باید شکسته شود

-شکل ظاهری الگو باید حفظ شود

Triple Top

Triple Top
Triple Top


نکات مهم
Triple Top

-جز الگوهای بازگشتی محسوب میشود
-خط مقاومت در این الگو در پاره ای از اوقات به صورت افقی و گاهی به شکل خط مورب یا شب ملایم مشاهده می شود

-در این الگو قیمت دو بار در جهت روند صعودی به طرف high قبلی حرکت کرده و هر دو بار در شکستن آن و ایجاد high جدیدتر ناکام مانده،بنابراین با یقین نسبتا بیشتری می توان نتیجه گرفت که روند صعودی دچار مشکل شده و احتمال تغییر جهت آن به روند نزولی وجود دارد

مواردیکه این الگو را فاقد اعتبار میکند

-خط Neck line باید شکسته شود

-شکل ظاهری الگو باید حفظ شود در غیر اینصورت اعتباری ندارد

 

Triple bottom

Triple bottom
Triple bottom


نکات مهم
Triple bottom

 -جز الگوهای بازگشتی محسوب میشود
-خط Support در این الگو در پاره ای از اوقات به صورت افقی و گاهی به شکل خط مورب یا شب ملایم مشاهده می شود

-در این الگو قیمت دو بار در جهت روند نزولی به طرف Low قبلی حرکت کرده و هر دو بار در شکستن آن و ایجاد Low جدیدتر ناکام مانده،بنابراین با یقین نسبتا بیشتری می توان نتیجه گرفت که روند نزولی دچار مشکل شده و احتمال تغییر جهت آن به روند صعودی وجود دارد

مواردیکه این الگو را فاقد اعتبار میکند

-خط Neck line باید شکسته شود

-شکل ظاهری الگو باید حفظ شود در غیر اینصورت اعتباری ندارد

و اما تا اینجای کار الگوهای مهم بازگشتی را یاد گرفتید در ادامه الگوهای ادامه دهنده را مورد بررسی قرار میدهیم

Triangle

جز الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود و به سه دسه مهم تقسیم میشود:

مثلث متقارن || symmetrical Triangle

مثلث افزایشی || Ascending Triangle

مثلث کاهشی || Descending Triangle

 

مثلث متقارن || symmetrical Triangle

symmetrical Triangle
symmetrical Triangle


نکات مهم مثلث متقارن

این الگو بیانگر این مطلب است که در یک روند صعودی ، Lowهای جدیدتر و بالاتر از Lowهای قبلی ایجاد می گردند(یکی از شرایط روند صعودی ایده آل) ولی از سوی دیگر highهای جدید ایجاد نمی گردند در این حالت ،تحلیل غالبا بر این باورند که روند در حال تجدیدقوا می باشد و پس از مدتی حرکت روند صعودی از سر گرفته خواهد شد

-تحلیل گران بر این باورند که می توان زمان کامل شدن الگو را بطور تقریبی تخمین زد،این زمان معادل دوسوم(3/2) الی سه چهارم(4/3) اندازه افقی الگوی مثلث می باشد

symmetrical Triangle
symmetrical Triangle

-نکته بسیار مهم در خصوص این الگو اینست که امکان شکسته شدن الگوی مثل متقارن در خلاف جهت روند وجود دارد

مثلث افزایشی || Ascending Triangle

Ascending Triangle
Ascending Triangle


نکات مهم مثلث افزایشی

-جز الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود

-در این الگو همه highها روی یک خط افقی Resistance قرار میگرند

-از سوی دیگر نقا Low همگی بر روی خط مورب با شیب متمایل به بالا قرار میگرند و این خط در حقیقت نقش یک support مورب را برعهده دارد

-این الگو نسبت به حالت متقارن از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد

 

مثلث کاهشی || Descending Triangle

Descending Triangle
Descending Triangle


نکات مهم مثلث کاهشی

-جز الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود

-در این الگو همه Lowها روی یک خط افقی support قرار میگرند

-از سوی دیگر نقاط high همگی بر روی خط مورب با شیب متمایل به بالا قرار میگرند و این خط در حقیقت نقش یک Resistance مورب را برعهده دارد

-این الگو نسبت به حالت متقارن از اهتبار بیشتری برخوردار می باشد

 

Flag

Flage
Flage


نکات مهم
Flag

-جز الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود

تفاوت این الگو با سایر الگوهای ادامه دهنده در اینست که علاوه بر اینکه بازار باید جهت و روند مشخصی داشته باشد (پیش شرط همه الگوها) شکل روند در الگوی flag بسیار اهمیت دارد در واقع روند اولیه باید شتاب بسیار زیادی داشته باشد پس از مدتی ،قیمت از حالت روند قوی خارج شده و ما بین دو خط موازی (R & S) برخلاف روند اولیه حرکت می کند

با شکسته شدن خط مقاومت Resistance ، انتظار بر این است که بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد

Pennant

Pennant
Pennant


نکات مهم Pennant
 

-جز الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود

-این الگو از بسیاری جهات ، شباهت فراوانی به الگوی flagدارد یعنی قبل از وقوع این الگو نیز همانند flag باید روند قوی با شتاب زیاد داشته باشیم تنها تفاوت ظاهری میان الگوی Pennant با Flag در اینست که مرحله side شدن بازار ، بر خلاف flag که قیمت در یک range box مستطیلی حرکت میکند در pennant قیمت بین دو خط مورب به شکل مثلث قرار می گیرد

-این الگو در مواردی شباهت زیادی به الگوی Triangle دارد با این تفاوت که در الگوهای مثلث قبل از وقوع الگو فقط باید روند داشته باشیم و شیب روند اهمیت خاصی ندارد

 

Rectangle

Rectangle
Rectangle

نکات Rectangle

-جز الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود

-در این الگو هم همانند الگوهای قبلی بازار جهت و روند مشخص دارد پس از مدتی بازار از حالت روند خارج شده و بازار sideway می شود

در این حالت نقاط highو Low روی خطوط Resistanceو support قرار گرفته و در نهایت با شکسته شدن یکی از این خطوط روند ادامه حرکت خود را از سر می گیرد

 

جمع بندی

1-جهت بکار گیری Classic Pattern سعی شود در یک وضعیت کاملا مشخص از این الگوها استفاده نمایید
2-الگوهای بازگشتی سعی شود در مناطقی که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد دنبال این الگوها باشید
3-الگوهای ادامه دهنده بایستی موج اصلی بسیار قدرتمند باشند و در این مورد نباید جای هیچ شک و تردیدی باشد
4-ادغام Classic Pattern با سایر روش های دیگر تکنیکال می تواند موثر واقع شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up